Garantija ir grąžinimas

Kategorijos

Gamintojai

Papildoma 5 € nuolaida prekių krepšeliams virš 100 €

Prekių garantija

LR įstatymai numato, kad garantiniam aptarnavimui pakanka turėti pirkimo dokumentą – kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį, ant kurio yra tiksliai nurodytas įsigytas gaminys. Šis dokumentas patvirtina prekės įsigijimo laiką ir prekę įsigijusį asmenį. Papildomai pateikti garantinį taloną privaloma tik tuomet, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas tikslus prekės modelis (ši informacija tuomet turi būti nurodyta garantiniame talone).

ES direktyvoje 1999/44/EC numatomas ne trumpesnis nei 24 mėn. garantinis laikotarpis fiziniams asmenims. Ilgesnis arba trumpesnis terminas išskirtiniais atvejais numatomas gamintojo. Tuomet taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudojant profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis. Juridiniams asmenims dažniausiai taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis.

Pristačius prekę garantiniam aptarnavimui, privalu turėti pirkimą įrodantį dokumentą (pirkimo kvitą*) arba pirkimą įrodantį dokumentą ir užpildytą garantinį taloną**.

Garantinis remontas nemokamai atliekamas tik prekei sugedus garantiniu laikotarpiu.

Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių detalėms.

Garantinis remontas atliekamas autorizuotuose serviso centruose. Pirkėjas prekes garantiniam servisui turi pristatyti pats. Stambios buitinės technikos kokybė gali būti įvertinta ir pirkėjo namuose***.

Kai autorizuotas servisas pateikia pažymą, kad prekė yra nepataisoma, klientui suteikiama teisė prekę pasikeisti kita tokia pat arba susigrąžinti sumokėtus pinigus.

Už prekės transportavimo kaštus yra atsakingas Pirkėjas.

* PVM sąskaitą-faktūrą į savo el. paštą gausite automatiškai, kai Jūsų užsakymas bus įvykdytas ir patvirtintas.

** Papildomus garantinius dokumentus naudoja ne visi gamintojai. Garantiniai dokumentai gali būti atsiunčiami ne kartu su įsigytomis prekėmis. Prekės siunčiamos iš sandėlio, tad dokumentai pakuotėje gali būti neužpildyti. Tokiu atveju turite galimybę pristatyti arba atsiųsti juos į UAB “Taletė” biurą ir mes išsiųsime juos užpildytus Jūsų nurodytu adresu.

*** Visais prekių remonto klausimais klientus mielai kviečiame kreiptis el. paštu info@dorakaina.lt, nurodant užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą bei pavardę/įmonės pavadinimą. Stengsimės suteikti objektyvią pagalbą ir visą reikiamą informaciją.

.

Prekių grąžinimas

LR civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalis nustato, jog „Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“. Pagal šią tvarką, galimas tinkamos kokybės prekių grąžinimas:

1. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas turi teisę pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pristatymo dienos (siuntos priėmimas patvirtinamas parašu kurjeriui).

2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas, taip pat barzdaskučių, epiliatorių ir kitų higienos prekių, lempų, šviestuvų, baldų kurie buvo surinkti, ar kuriuos buvo mėginta surinkti.

3. Jeigu klientui buvo suteikta papildoma pasiūlymo nuolaida, ši nuolaida yra automatiškai atšaukiama tuo atveju, kai klientas atšaukia (ar grąžina) bent vieną kokybišką šio pasiūlymo prekę.

4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir pirkėjo arba pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį. Tokiu atveju ši vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų pirkėjui.

Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo pristatyti jas Pardavėjui pats arba per kurjerių tarnybą. Grąžinant kokybišką prekę, būtina:

1. Prekę pristatyti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

2. Prekę pristatyti nenaudotą ir nesugadintą pirkėjo;

3. Prekę pristatyti nepraradusią prekinės išvaizdos (nenuplėštos plėvelės, nepažeistos etiketės ir pan.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes;

4. Pristatyti pilną prekės komplektaciją;

5. Pateikti prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną,jeigu garantinis talonas buvo išduotas;

6. Pateikti raštišką prašymą grąžinti prekę*

* Grąžinant prekę, klientas pateikia prašymą, kuriame nurodo tikslią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekės pavadinimą bei modelį, kainą, pristatymo datą bei sąskaitos numerį, į kurį pageidaujama, kad būtų pervesti grąžinami pinigai. Jei pinigus pageidaujama grąžinti ne į pirkėjo, o kito asmens sąskaitą, būtina pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš klientui grąžinamos sumos suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas naudojosi papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo taikoma nuolaida.

Per garantinį terminą pakeitus įsigytą prekę kita dėl netinkamos kokybės, garantija nėra pratęsiama. T.y. pakeistajai prekei toliau galioja pirminės garantijos terminas.

Kai prekė grąžinama dėl netinkamos kokybės, Pardavėjas įsipareigoja netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke arba grąžinti sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“

Juridiniams asmenims bei asmenims kurie prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudoja profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai, kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės negali būti gražinamos ir nėra keičiamos. Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties juridiniams asmenims bei asmenims kurie prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudoja profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai nėra taikoma. Juridiniams asmenims bei asmenims kurie prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudoja profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai, nekokybiškos prekės visų pirma turi būti pateikiamos Pardavėjui ar Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisams ir tik nustačius, kad prekių negalima sutaisyti, jos yra keičiamos kitomis ir (ar) grąžinamos.